Nederlands leren en oefenen kan in iedere provincie en de steden Antwerpen, Brussel en Gent. Nederlands is een bovenregionale taal (officieel Algemeen Nederlands) die samen met Engels, Duits, Afrikaans en Fries tot de groep van West-Germaanse talen behoort.

woordenboek

Vanaf 2022 heeft het in totaal 24,4 miljoen sprekers, voornamelijk moedertaalsprekers.

Het is de officiële taal in Nederland en België (samen met Frans en Duits), waar het officieel is in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de laatste officieel tweetalig, hoewel 88% Franstalig); de variant die in België wordt gesproken heet de Vlaamse taal.

Buiten Europa is het Nederlands de officiële taal van de Zuid-Amerikaanse staat Suriname (voormalige kolonie van Nederland), waar het de afgelopen decennia is geëvolueerd van de tweede naar de eerste taal die door de inwoners het meest wordt gesproken. Het is officieel (en in dit geval gesproken als tweede taal) ook in de Caribische gebieden van het Koninkrijk der Nederlanden, Aruba en Curaçao, waar de moedertaal Papiaments is, en Sint Maarten, waar Engels de moedertaal is.

De Nederlandse Taalunie is een internationale niet-gouvernementele organisatie die in 1980 is opgericht met als doel het samenbrengen van de gebieden die de Nederlandse taal gemeen hebben; het omvat hotel cetnrum Den Bosch in Nederland (inclusief Caribische gebiedsdelen), de Vlaamse Gemeenschap van België en, sinds 2004, Suriname.

Kleine Nederlandstalige taalminderheden zijn ook te vinden in Frans-Vlaanderen (Noord – Pas de Calais).

In Indonesië heeft de taal historisch gezien een zeker belang (Indonesië was ongeveer drie eeuwen in bezit van Nederland, van de 17e eeuw tot 1949) en is vooral belangrijk om archief- en juridische redenen.

Er moet aan worden herinnerd dat de Afrikaanse taal, die in Zuid-Afrika en Namibië wordt gesproken (zowel als moedertaal door de bevolking van Boerenafkomst en door de meerderheid van degenen van gemengde afkomst, en als tweede taal door een groot deel van de Zuid-Afrikaanse bevolking), is een directe afleiding van het Nederlands van de zeventiende eeuw, waaruit het autonoom is voortgekomen. Zijn grammaticale eigenaardigheden (bijna totaal gebrek aan vervoegingen van het werkwoord en de onvolmaakte, dubbele ontkenning, slechts één grammaticaal geslacht) en lexicaal (de introductie van een behoorlijk aantal woorden afkomstig uit Afrikaanse dialecten) hebben het tot een taal op zich gemaakt, maar vloeiend Nederlands leren is heel gemakkelijk voor een Afrikaans spreker en de twee talen hebben een goede onderlinge verstaanbaarheid.

Nederlandse taal

Hoewel Nederlands de meest gebruikte Italiaanse term is om het aan te duiden, kan dit aanleiding geven tot interpretatieve ambiguïteiten. Strikt genomen identificeert “Nederlands” (Hollands) het enige Nederlandse dialect, gesproken in de geografische regio Holland; de term wordt echter ook gebruikt, als onderdeel van het geheel, als synoniem voor het Nederlands, wat het feit weerspiegelt dat de moderne standaardtaal (Algemeen Nederlands) grotendeels gebaseerd is op het Nederlandse dialect.

Vlaamse taal

De Vlaamse taal verwijst naar de variant van de taal die in België wordt gesproken door ongeveer 60% van de bevolking van dat land. Hoewel het Vlaams zijn eigen identificerende ISO-code heeft, is het een van de varianten van de Nederlandse taal. De woordenschat en grammatica zijn bijna volledig identiek, terwijl er meer uitgesproken verschillen worden waargenomen in uitspraak en dictie. Soms wordt deze taal in het Italiaans Vlaams genoemd, vanwege de overheersende culturele invloed van Vlaanderen, vergeleken met die van Holland, in de late middeleeuwen.

Bekijk ook:

Hollandse Delta
Flanders
Jobs